طرح های ضربتی دولت برای کنترل قیمتها و میزان تاثیر گذاری آنها

دولت آقای احمدی نزاد با شعار عدالت اجتماعی و بهبود وضع معیشت مردم روی کار آمد وال حق  والا انصاف که تلاشهای زیادی در این زمینه شد که اگر همراهی و همکاری همه نهادها و صد البته سرمایه دار ها که این روزها همه جا زمزمه عدم همراهی آنها با سیاستهای دولت شنیده میشود حاصل میشد نتیجه بسیار خوبی عاید کشور و مردم میشد .این روزها زمزمه ها شایعات زیادی شنیده میشود که تورم بی سابقه و زنجیره ای دوساله اخیر را به عدم همراهی سرمایه داران و به نوعی مقابله آنها با سیاستهای دولت و بعضی دیگر تحریم های اقتصادی را عامل گرانی و عده کمی هم هزینه های دفاعی و پروژه های نظامی  که البته در این برهه حساس بسیار هم لازم و برای دفع دسیسه های دشمنان ضروری مینماید را در این آشفتگی دخیل میدانند .

البته بماند که مسؤولان و دولتیان به کرات افزایش قیمت نفت و افزایش هنگفت درآمد ارزی کشور همچنین افزایش نقدینگی و البته کمبود بودجه ریالی دولت را عامل این گرانی اعلام میکنند

در این که ملت ما در این زمان از فهم سیاسی و اقتصادی بسیار بالایی  برخوردار هستند و کاملا مسائل و تحولات را درک میکنند هیچ شکی نیست و در این که مسئولان هم بر  این قضیه کاملا واقفند هم هیچ شکی نمیتوان به دل راه داد حال اینکه چرا بعضی مسؤولان اینگونه بر این گفته غیر علمی و غیر واقعی خود اسرار میورزند جای بسی سوال و البته شگفتی دارد

یکی از این طرح ها موضوع کنترل قیمت زمین و مسکن بود که منجر به سه برابر شدن قیمت مسکن و زمین در عرض کمتر از شش ماه شد و امید بسیاری از اجاره نشینان کم درآمد به ناامیدی تبدیل شد البته طرح های بعدی دولت برای مقابله با این وضعیت منجر به پاین اومدن قیمت زمین در چند شهر کوچک از جمله قاین خودمان شد و سکون نسبی آن در شهرهای بزرگ شد که اگر این ثبات قیمت ها تا 5 سال دیگر باقی بماند منجر به عادی شدن قیمت مسکن و زمین خواهد شد و قیمتها روال عادی و البته تقریبا گران قبلا خود را پیدا خواهد کرد

دومین مورد یا همان طرح ضربتی کنترل قیمت میوه و اقلام اساسی بود که  حاصل آن سه و در بعضی موارد چهار برابر شدن قیمتها در عرض چند ماه بود که البته همچنان ادامه دارد و مردم کاملا به آن عادت کردند که هر شبی را صبحی ست و هر صبحی را افزایش هنگفت قیمتها در پیش و این سریال را همچون سریالهای کره ای که در چند وقت اخیر به وفور از تلویزیون پخش میشود پایانی دور از انتظار است و پشتکاری وصف ناپذیر .

طرح چند ضربتی دیگر همان مسئله اشتغال بود که منجر به بوجود امدن قانون استخدام قراردادی شد و بقیه ماجرا که خود مثنوی صد من کاغذ است و به قول حافظ : گفتمش زلف به خون که شکستی گفتا    حافظ این نکته دراز است به قرآن که مپرس

و از این دست طرح ها آنقدر زیاد است و نتیجه های معکوس

البته هنوز هم خیلی زود است که در این مورد قضاوت کنیم انشا ا.. در آینده نزدیک آثار مثبت زحمات دولت آقای احمدی نژاد را بچشیم . 

منتظر ادامه این موضوع در پستهای بعدی باشید

نوشته شده توسط سیفی در چهارشنبه بیستم شهریور ۱۳۸۷ ساعت 3:34 | لینک ثابت |
 
offshore
Powered By Blogfa - Designing & Supporting Tools By WebGozar